Biografie:

Deraan Deraan is ontsjtange in dec. 2011 tiedes de Sint Joaster Bontje aovendj.
Woo door drummer Lei de sjnode planne wearde gesjmeed om ein rockformatie te beginne die veurnamelijk vasteloaves meziek sjpeelt.
Mit oetgangspuntj : allein muziekante oet Sint Joas en ein groat plezeer gehalte.

Al sjnel wearde deze aovendj Arjan gecontracteerd es bassist. Deze woor allein nog bekendj mit ein dikke trom in de zaate hermenie (Noad Kepel) en haj amper ein basgitaar van kort bie gezeen. Toch is hem dees functie deze aovend toegekendj.

Verder wearde gezoch noa eine zenger, noa heel lang aandringe en zanikke wearde aug Roel omgekoch mit heel veul beer en jagermeister om ein deuntje mit te zinge.

Ein paar weake later wearde Maikel gevonje, onger de tap van het plaatselijke cafe
(’t Heukske in Sint Joas).
Maikel sjtelde zich veur es de nuuje gitaris. Aug al woor der nog neet in bezit van ein gitaar En mos hea nog beginne mit gitaar les. Toch is der geliek gecontracteerd es sjlaag-gitaris.

Neet veul later wearde tiedens eine vette rock-aovendj in cafe de Stoba Rick gevonje aan de bar. Mit de kop hauwendj heaf der zich opgeworpe es Solo-gitaris.

Noe woor de bend compleet en kos der sjnel gerepeteerd weare veur de vasteloavendj. Om den ein paar nummerkes ten geheure te bringe.
Tiedens deze vasteloavendj heaf Deraan Deraan zien debuut gemaak mit ein 5-tal nummers in het “awt patronaat” . Woo flink gerockt wearde en het daak der aaf ging.(Doarom is der aug geliek begos mit het boewe van ein nuuj patronaat).

Doanoa bleef het lange tied sjtil rondj de bend, waal wearde der flink gerepeteerd veur de vasteloavendj het joar der noa.

De daag veur de 11de van de 11de in 2012 (10-11-12), is bie cafe ’t Heukske de Onoffisjele fenklup opgerich.
Dees manne en vrouw zeen te herkinne aan de geal/greune shirts en patsje mit logo.
En natuurlijk de groate hoeveulheje alcohol die ze bie bienoa eder optreaje noa binne hauwe.

Noe ging het loos, en kos het fies los goan.

De eeste optreajes kwame binne :
Platsspektakel, keunings-rock oppe Sjlek, 12,5 joarig bestoan Loestv, Knooppunt ’t Vonderen.

Joamer genog heaf Rick eind 2014 besjloate de bend te verloate en euver te sjtappe noa ein echte rockbend.

2daag later, tiedens het bouwe aan de vasteloaves wage, heaf gitaris “Mad”Ed zich opgeworpe om de bend oet de brandj te helpe veur de geplande optreajes. “Mad”Ed is toet op hede gebleve.

Deraan Deraan is :

Roel “de Sjoester” -zang, dans en kazoo
“Mad”Ed -Sjeur gitaar
Arjan “Sjeng Sjtoalkabel” -Bashout
“Trommele” Lei -Drums

Deraan Deraan woor aug :

Rick “Gibson Goldy” (toet 2014) -Solo gitaar
Maikel “Nekbreaker”Coenie (toet 2017) -Sjlaag gitaar

Carnaval muziek Carnavalsmuziek , Carnavalsband, carnavals band, feestband limburgstalige band, Vasteloaves meziek vasteloaves feest band feestband Alcoholrock Alcorock Lowbudget band rockband echt susteren sittard maastricht sint-joost roermond